Kemi og tests

Hos Brands4kids tager vi ansvar. Også for det, man ikke kan se med det blotte øje. Det betyder, at vores råvarer lever op til den europæiske kemikalie-forordning REACH. Og at vores produkter er testede og godkendte i forhold til sundheds- og miljøskadelige stoffer.

 

 

Krav til leverandør

Vi investerer ressourcer i hele tiden at være opdaterede på udviklingen og samarbejder med uvildige certificeringsbureauer og myndigheder. Samtidig stiller vi krav til vores leverandører. 

 

De skal alle underskrive CSR-aftaler og dokumentere, at de lever op til vores høje krav og standarder i forhold til at undgå sundhedsskadelige kemikalier i vores produkter. Alt sammen fordi vi tager ansvar for børn. Som forældre, som leverandører af børnetøj og i forhold til den verden, vi lever i. Det er god kemi for os.

 

Kvalitetstest

At tage ansvar er en dynamisk proces. Derfor investerer vi løbende ressourcer i at være på forkant med udfordringer og ny udvikling på området, som vi vurderer og reviderer i forhold til vores leverandører. Vi samarbejder med uvildige internationale testbureauer og myndigheder, der udover standardiseringer og kravspecificeringer er vigtig sparring i at klæde os på til at være ajour.

Desuden er samarbejdet med vores leverandører altid baseret på CSR-aftaler, så vi som udgangspunkt sikrer os, at leverandørerne, uanset hvor i verden, de bor, lever op til vores høje krav på området. For at det yderlig indfries har vi en lille afdeling i Kina, som kvalitetstester produkterne tidligere i processen, samt har opfølgninger på den tættere dialog og at vores krav overholdes.

Samtidig investerer vi kontinuerligt i stikprøvekontroller af vores produkter og personlige besøg hos internationale leverandører. Blandt andet lægger vi stor vægt på, at der i vores produkter ikke indgår hverken nikkel eller farvestoffer, som indeholder tungmetaller, samt at der ikke er brugt flourstoffer i imprægnering. 

Vi deltager også i faglige netværksgrupper, som udveksler idéer og erfaringer på området. Her får vi inspiration og ny viden fra blandt andre kolleger, eksperter, trendforskere, forbrugere og fokusgrupper.  

Alt sammen for at sikre, at vores produkter lever op til forbrugernes, forældrenes og vores egne forventninger til ansvarlighed og god kvalitet. Og for at tage ansvar for jeres børn, vores børn og den verden, de fremover vokser op i.