Vi gør det ordentlig

Vores leverandører befinder sig i Europa og Asien, og vores samarbejder bygger primært på langvarige relationer.
De skal leve alle op til de europæiske kemikalie-regulationer i REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances) og en række øvrige relevante regulativer og standarder. 

 

BSCI

Alle leverandører underskriver vores Code of Conduct, ligesom vi også er en del af det europæiske BSCI (Business Social Compliance Initiative) med formålet at fremme handel og sociale forbedringer i leverandørkæden. De standarder, vi overholder, tager udgangspunkt i fælles bestræbelser på at maksimere kvalitet og reducere miljøpåvirkninger. Under hensyn til gode arbejdsforhold og social ansvarlighed. 

CSR

Vores samarbejdspartnere har alle skrevet under på vores CSR-politik funderet på standarderne i FNs Verdensmål, UN Global Compact, og især på områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøhensyn og anti-korruption.  

For at sikre at vi lever op til vores egne mål, indgår vi i tæt dialog med vores leverandører. Vi følger personligt op på forholdene og gennemfører løbende stikprøvekontroller, som kan føre til krav om interne ændringer hos vores leverandører.

AEO 

Brands4kids A/S har gennemført den omfattende AEO Certificering.

Hos Brands4kids A/S har vi opnået den danske certificering kaldt AEO, som står for ”Autoriseret økonomisk operatør”. Denne certificering giver Brands4kids en række fordele i forhold til import og eksport af varer uden for EU.

Certificeringen sikrer at Brands4kids kan have et fuldt toldlager, samt at virksomheden har et højt niveau ift. sikkerhed og sikring.
Certificeringen er anerkendt i alle EU medlemsstater, hvorfor Brands4kids vil opnå samme fordele i alle medlemsstater.

Link til: 
Authorised Economic Operator (AEO)